Rok inovácií - PAGEN sumarizuje rok 2021 a predstavuje plány do budúcnosti

Rok 2021 bol pre PAGEN rokom inovácií. Inovácie v oblasti výroby, logistiky, predaja a marketingu. Požiadali sme vedenie spoločnosti o zhodnotenie uplynulého roka a predstavenie plánov do budúcnosti.
 


Dominik Chamioło – majiteľ firmy
V roku 2021 nám rozhodne nechýbali výzvy a ambície pri dosahovaní stanovených cieľov. Najdôležitejšou udalosťou minulého roka bolo podľa mňa otvorenie novej výrobnej haly, ktoré zavŕšilo niekoľkomesačnú prácu celého dizajnérskeho tímu. Realizáciou tejto investície sme zvýšili celkovú výrobnú a skladovú plochu na viac ako 22 000 m2. metrov štvorcových sme investovali do inovatívnych strojov – vrátane prvého robota v Poľsku na montáž izolačných skiel, ako aj dopravný park vybavený závesnými vysokozdvižnými vozíkmi. Rozvíjame aj náš tím, pričom zamestnávame špecialistov v mnohých oblastiach. Investíciou do rozvoja sa môžeme tešiť aj z dobrému výsledku spoločnosti - za čo by som sa chcel poďakovať celému tímu a zaželať veľa šťastia v roku 2022.

 
Sebastian Sosin PAGENSebastian Sosin – výrobný riaditeľ
V roku 2021 čelili poľskí výrobcovia stolárstva mnohým výzvam, z ktorých najdôležitejšie boli dostupnosť surovín a optimalizácia výroby. Čeliac týmto výzvam sme súčasne realizovali, okrem iného, Technológiu V-PERFECT® - vybavenie závodu 3 modelmi SL4-FF EVO RS, automatizácia procesu montáže izolačných skiel - implementácia systému integrovaného s triediarňou zasklievacích jednotiek a svetelnou tabuľou podporujúcou ich kontrolu kvality, ako aj realizácii tzv Cifrového Alumínium v spolupráci s FIMTEC Polska, ktorej najdôležitejším prvkom je numericky riadené rohové krimpovacie centrum - DCM1. Som presvedčený, že v roku 2022 naplno využijeme naše výrobné kapacity.


Paweł Zatorski PAGENPaweł Zatorski – generálny obchodný riaditeľ
Rok 2021 bol náročným rokom pre celé odvetvie, najmä kvôli problémom s dostupnosťou surovín. Naši dodávatelia zefektívňujú dodávateľský reťazec zabezpečením normalizácie situácie do konca prvého polroka 2022. Zhrnutie roku 2021 ma veľmi teší, rozvoj siete značkových showroomov a začiatok spolupráce s novými zákazníkmi na domácom a exportnom trhu. Teší nás najmä množstvo nových zákazníkov, ktorí začínajú spoluprácu ako partnerské showroomy - za čo by som sa chcel poďakovať celému tímu PAGEN. Dôležité je, že v roku 2021 sme obohatili našu obchodnú ponuku o hliníkové systémy Schüco, ako aj o protipožiarne hliníkové okná a dvere na báze systému Ponzio PE 78EI známeho ako DESIGN LINE. Rozvoj strojového parku PAGEN – o ktorom nám hovorili rečníci, a odhodlanie tímu sú základom pre stanovenie ambicióznych cieľov na rok 2022.


Monika Romaniszyn PAGENMonika Romaniszyn – Obchodná riaditeľka (Export)
V roku 2021 sme sa spolu s našimi Partnermi zamerali na využitie možnosti predaja našich produktov v rámci špeciálnych programov financovania, výmeny alebo nákupu spustených dverových a okenných výrobkov, v Taliansku, Nemecku či Austrálii. Obzvlášť nás teší nárast tržieb na talianskom trhu o 53 % r/r. V projektoch, ktoré som spomínala, budeme určite pokračovať aj v roku 2022 – najmä na francúzskom trhu, ktorý sa tiež dynamicky rozvíja. Pri plánovaní posilnenia našej pozície na americkom trhu nás teší zlepšenie nálady amerických stavebných spoločností v dôsledku pokračujúceho vysokého dopytu na trhu s nehnuteľnosťami, a to aj napriek obavám súvisiacim s infláciou, narušením dodávateľského reťazca a pretrvávajúcim nedostatok pracovnej sily. Spokojne sledujeme predaje aj na slovenskom a českom trhu a plánujeme expanziu na nové trhy.


Anita Wierciak-Kaperek_PAGENAnita Wierciak-Kaperek – Obchodná riaditeľka (Poľsko)
Pri definovaní obchodnej stratégie na roky 2021-2023 sme sa rozhodli zintenzívniť rozvoj predaja realizovaný vlastnými showroommi. Toto smerovanie rozvoja predajnej siete vo vzťahu k aktuálnej situácii na trhu bude podľa nášho názoru jedným z najdôležitejších prvkov stratégie rozvoja spoločnosti v nasledujúcich rokoch jej pôsobenia. V roku 2021 sme otvorili nové showroomy v mestách Busko-Zdrój, Rzeszów, Limanowa, Skawina a Myślenice. V súčasnosti vedieme náborové procesy, pokročilé rokovania s majiteľmi priestorov a projekčné práce súvisiace s usporiadaním nových showroomov v rozptýlenej predajnej sieti po celej krajine.


Jacek Wach PAGENJacek Wach – marketingový riaditeľ
Keď zhrnieme rok 2021, môžeme s istotou povedať, že proces rebrandingu značky PAGEN je zavŕšený, za čo by som sa chcel poďakovať celému tímu podieľajúcemu sa na tomto projekte. Rebranding bude korunovaný predstavením našich produktov a značky v novej verzii počas prestížneho veľtrhu Fensterbau Frontale 2022 v Norimbergu, ktorého termín v marci sa pravdepodobne zmení vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19. Budovaním povedomia o značke PAGEN v roku 2021 sme sa často objavovali v médiách, spolupracovali napr. s TVN Grupa Discovery, RMF FM, Rádiom Eska a Murator. Projekt, ktorý vzbudil značnú zvedavosť, bola súťaž „Okná v ruke s interiérovým dizajnom“, ktorá bude mať epilóg v roku 2022 – ukážeme efekt spolupráce našich klientov s Mirellou a Marcinom Kępczyńskim. Ďalšie plány na rok 2022 neprezrádzam - máme radi prekvapenia v marketingu.


Katarzyna PytelKatarzyna Chamioło – Plnomocník PAGEN Sp. z o.o., ktorá koordinuje projekty spoločenskej zodpovednosti biznisu (CSR).
Rok 2021 bol pre nás obdobím, kedy sme osobitne zdôrazňovali dôležitosť zmyslu pre komunitu, zdravie, bezpečnosť a rodinné väzby. Zapojili sme sa okrem iného v spolupráci s UNICEF Poľsko, v ktorej budeme pokračovať aj v roku 2022 v rámci programu „Priateľ UNICEF“. Opäť sme v priestoroch našej spoločnosti zorganizovali kampaň darovania krvi „Krewniacy # DoDzieła“ a zapojili sme sa do projektu „Onkooddzialni“. Boli sme zapojení aj do lokálnych sociálnych kampaní – vr. pomôcť Marcelkovi Kubalovi, obetiam požiarov z Nowej Białej alebo obyvateľom blízkych detských domovov v spolupráci so Sławomirom Rawińskim, osobným trénerom a bojovníkom MMA. Pred nami sú aj nové CSR projekty, na ktorých momentálne pracujeme – najbližší v januári – „Finále pred finále“ na 30. finále Veľkého orchestra vianočnej charity.