Wdrożenie nowej technologii produkcji systemów okiennych o wysokich parametrach izolacji termicznej wraz z inteligentnym systemem sterującym roletą solarną zasilaną z ogniw fotowoltaicznych

PAGEN Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne:

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji systemów okiennych o wysokich parametrach izolacji termicznej wraz z inteligentnym systemem sterującym roletą solarną zasilaną z ogniw fotowoltaicznych”.


Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji systemów okiennych i dywersyfikacja oferty Spółki:

  • Koszty kwalifikowane projektu: 3 655 000,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 1 644 750,00 PLN