Projekty unijne

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej V edycja

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej V edycja nr POIR.02.03.03-20-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.

Wdrożenie nowej technologii produkcji celem zaoferowania na rynku gamy innowacyjnej stolarki otworowej

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-2002/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. Okres realizacji projektu: 2020-08-01 do 2021-12-31. Wydatki kwalifikowalne: 7 760 584,00 zł. Dofinansowanie: 3 492 262,00 zł.

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.

Wdrożenie nowej technologii produkcji systemów okiennych o wysokich parametrach izolacji termicznej wraz z inteligentnym systemem sterującym roletą solarną zasilaną z ogniw fotowoltaicznych

PAGEN Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien o podwyższonych parametrach SUN INTELLIGENT

Projekt dotyczy wdrożenia nowej technologii produkcji innowacyjnej stolarki otworowej oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji gamy stolarki okienno – drzwiowej SUN INTELLIGENT, o innowacyjnym wyglądzie zgrzewu i niespotykanej dotąd wąskiej spoinie, bez śladów obróbki mechanicznej, która powstała w oparciu o zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP wzór użytkowy pod numerem: P.126003.

Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Pagen Sp. z o.o. poprzez promocję innowacyjnych produktów na rynkach niemieckim i austriackim

PAGEN Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Pagen Sp. z o.o. poprzez promocję innowacyjnych produktów na rynkach niemieckim i austriackim”.