Další rok je PAGEN „přítelem UNICEF“

PAGEN Sp. z o.o. rozšířená účast v programu „Přítel UNICEF“. Finanční prostředky, které společnost poskytne, se tak využijí na podporu nejmladších v humanitárních krizích a v nejchudších zemích světa. Letos plánuje UNICEF díky podpoře individuálních a podnikatelských dárců pomoci 177 milionům dětí ve 145 zemích světa. Prioritou je podpora nejmladších ve 14 krizích, vč. v Jemenu, Sýrii, Etiopii, Afghánistánu a Kongu.

PAGEN se zapojil do programu „Přítel UNICEF“ v lednu loňského roku. Nyní se společnost rozhodla pokračovat v účasti v programu, protože pokračuje – spolu s UNICEF – v podpoře dětí na celém světě. Pomoc půjde tam, kde je to momentálně nejvíce zapotřebí.


Sylwia Nowik UNICEFNevládní organizace je přirozeným spojencem společnosti při přijímání opatření v oblasti společensky zodpovědného podnikání. Jsem rád, že tyto aktivity provádí stále více polských výrobců, jako je PAGEN, kterým není lhostejný osud dětí. Chtěla bych poděkovat společnosti PAGEN za další rok podpory nejmladších na světě, řekla Sylwia Nowik-Spiczonek, ředitelka fundraisingu UNICEF Polska.


Katarzyna PytelRok 2021 nebyl laskavý k dětem, které v různých regionech světa trpěly krizemi, extrémními výkyvy počasí a klimatickými změnami, které nemohly ovlivnit. Rozhodnutím pokračovat ve spolupráci s UNICEF Polsko jsme přesvědčeni, že společně dokážeme vybudovat lepší svět v duchu přátelství. Pevně věříme, že přítel je někdo, kdo je poblíž, když je nejvíce potřebný, řekla Katarzyna Chamioło - Proxy PAGEN Sp. z o.o., která koordinuje projekty společenské odpovědnosti firem (CSR).


UNICEF je jedním z iniciátorů strategické obchodní spolupráce s humanitárními organizacemi. „Přítel UNICEF“ je program zaměřený na střední a velké podniky, které chtějí pomáhat dětem realizací konceptu společensky zodpovědného podnikání. Jedná se o návrh spolupráce s organizací, která poskytuje dětem stravu, vodu a hygienickou, lékařskou a výchovnou pomoc. Více informací na: unicef.pl/biznes.

PAGEN UNICEF

___
UNICEF již 75 let zachraňuje životy dětí, hájí jejich práva a pomáhá jim využívat jejich potenciál. Nikdy se nevzdáváme!
Pracujeme na nejtěžších místech na světě, abychom oslovili nejvíce znevýhodněné děti. Ve více než 190 zemích a územích pracujeme #dlakazdegodziecka na budování lepšího světa pro každého. Před, během a po humanitárních krizích jsme zde, abychom dětem a jejich rodinám přinesli pomoc a naději na záchranu života. Provádíme nejen pomocné, ale také vzdělávací aktivity. Věříme, že vzdělávání je jednou z nejefektivnějších forem změny světa. V Polsku spolupracujeme se školami a místními samosprávami, abychom zajistili, že práva dětí budou vždy respektována a že hlasy mladých lidí budou vyslechnuty a respektovány. Jsme apolitičtí a nestranní, ale nikdy nezůstáváme lhostejní, pokud jde o obranu práv dětí a zajištění jejich života a budoucnosti. Více informací na unicef.pl.