Aktualności

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien o podwyższonych parametrach SUN INTELLIGENT

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien o podwyższonych parametrach SUN INTELLIGENT

Opis projektu:

Projekt dotyczy wdrożenia nowej technologii produkcji innowacyjnej stolarki otworowej oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji gamy stolarki okienno – drzwiowej SUN INTELLIGENT, o innowacyjnym wyglądzie zgrzewu i niespotykanej dotąd wąskiej spoinie, bez śladów obróbki mechanicznej, która powstała w oparciu o zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP wzór użytkowy pod numerem: P.126003.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 roku do 30.05.2018 roku

Koszty kwalifikowane projektu: 3 562 015,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 424 806,00 zł