Aktualności

Budowa stoiska na targach Fensterbau Frontale 2018

Budowa stoiska na targach Fensterbau Frontale 2018

PAGEN Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Pagen Sp. z o.o. poprzez promocję innowacyjnych produktów na rynkach niemieckim i austriackim”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek międzynarodowy produktów spółki w tym, m.in.  okna z linii SUN INTELLIGENT okna z poszerzeniem okiennym będącego autorskim rozwiązaniem PAGEN. Promocja odbędzie się poprzez m.in. udział w imprezie targowo-wystawienniczej na terenie Niemiec.

Wartość projektu to: 211 249,55 PLN

Koszty kwalifikowane projektu to: 171 747,60 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 85 873,80 PLN